Chuẩn đầu ra chuyên ngành Marketing thương mại

Thảo luận trong 'Cổng thông tin TMU' bắt đầu bởi laiphucvcu, 7/8/17.

 1. laiphucvcu

  laiphucvcu Administrator Thành viên BQT

  CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH MARKETING-CHUYÊN NGÀNH MARKETING THƯƠNG MẠI

  1. Tên chuyên ngành đào tạo
  Tiếng Việt: Marketing Thương mại Tiếng Anh: Trade Marketing 2. Trình độ đào tạo: Đại học

  1. Yêu cầu về kiến thức:
  Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing thương mại đạt chuẩn về kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nắm vững những nguyên lý quy luật tự nhiên xã hội. Có đủ kiến thức về lý luận chính trị, kinh tế xã hội và kiến thức của ngành marketing và chuyên ngành đào tạo, bao gồm:

  – Đảm bảo nền kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia khối ngành Kinh tế, quản lý và kinh doanh và ngành Marketing; kiến thức ngoại ngữ theo chuẩn của trường, kiến thức tin học căn bản, kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học.

  – Có kiến thức đủ rộng về nền kinh tế, quản lý và kinh doanh bao gồm: Kinh tế học vi mô; Kinh tế học vĩ mô; Các kiến thức về kinh tế xã hội; Các kiến thức về môi trường và thị trường cạnh tranh quốc gia và quốc tế của DN; Môi trường, thị trường cạnh tranh và chẩn đoán của doanh nghiệp; Luật kinh tế; Các nguyên lý kinh doanh hiện đại; Marketing căn bản; Nguyên lý quản trị học.

  – Đảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về QTKD gồm: Quản trị chiến lược doanh nghiệp; Quản trị chất lượng; Quản trị thương hiệu, Quản trị logistics kinh doanh; Quản trị marketing;…

  -Nắm vững kiến thức cơ bản, chuyên sâu và kiến thức thực tiễn về marketing và marketing trong lĩnh vực thương mại gồm: Nguyên lý Marketing hiện đại và cập nhật, Hành vi khách hàng; Nghiên cứu marketing; Marketing thương mại quốc tế và xuất khẩu; Truyền thông marketing, Quản trị chiến lược và và công nghệ marketing thương mại; Phân tích, ra các quyết định và tổ chức triển khai các quyết định marketing sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến thương mại trong kinh doanh thương mại bán buôn và bán lẻ; Marketing tới các tổ chức (B2B), Quản trị PR; và phân tích, giải quyết vấn đề đặt ra trong các tình huống và thực hành marketing kinh doanh và marketing thương mại B2B và B2C; Một số vận dụng marketing vào một số lĩnh vực thương mại dịch vụ khác…

  – Có kiến thức bổ trợ và phát triển sang các chuyên ngành, ngành đào tạo khác của trường và các trường thuộc khối ngành Kinh tế – Quản lý – Kinh doanh;

  1. Yêu cầu về kỹ năng
  Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn các kỹ năng chung căn bản của ngành Marketing và kỹ năng chuyên sâu của chuyên ngành Marketing thương mại

  4.1. Kỹ năng cứng :

  – Lập và triển khai kế hoạch R&D giải quyết các vấn đề marketing/ marketing thương mại của doanh nghiệp

  – Hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh và marketing/ marketing thương mại của DN

  – Nghiên cứu và điều tra marketing/ marketing thương mại (thị trường và khách hàng)

  – Phân tích, lập chương trình marketing/ marketing thương mại và truyền thông marketing/ marketing thương mại của sản phẩm, doanh nghiệp; phân tích, lập chương trình thương hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp.

  – Hoạch định phát triển hệ thống phân phối và kế hoạch hoạt động logistics của doanh nghiệp

  – Xây dựng chương trình đảm bảo chất lượng theo các hệ thống tiêu chuẩn (như ISO.9000, ISO.14000, HACCP) của doanh nghiệp…

  4.2. Kỹ năng mềm :

  – Kỹ năng tin học : Sinh viên sau khi tốt nghiệp sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, đồng thời có khả năng sử dụng phần mềm chuyên dùng cho ngành và chuyên ngành sinh viên được đào tạo.

  – Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương Bậc 3 của Thông tư 01/2014/TT-BGD&ĐT qui định về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (qui đổi tương đương sang một số chứng chỉ ngoại ngữ khác theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  – Kỹ năng sử dụng phần mềm SPSS để phân tích dữ liệu

  1. Yêu cầu về thái độ
  Sinh viên sau khi tốt nghiệp phải đạt được các chuẩn về thái độ, hành vi sau: – Ý thức vượt khó vươn lên trong học tập – Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế và khả năng thích nghi với môi trường GD&ĐT trong nhà trường

  – Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị – văn hoá – xã hội – Phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng

  – Ý thức và kết quả tham gia công tác tập thể (Tham gia công tác nhóm (Teamwork) thuộc lớp hành chính, lớp học phần, nhóm thảo luận, chi đoàn, chi hội và tổ chức khác trong trường…

  1. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
  Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Marketing /chuyên ngành Marketing thương mại của Trường Đại học Thương mại có thể làm việc tại bộ phận, doanh nghiệp như sau:

  6.1. Làm việc phù hợp và tốt tại các bộ phận sau của doanh nghiệp:

  – Bộ phận quản trị chiến lược, chính sách và kế hoạch kinh doanh;

  – Bộ phận quản trị marketing, quản trị phát triển thị trường, khách hàng;

  – Bộ phận quản trị phát triển, thử nghiệm và đánh giá sản phẩm, dịch vụ thương mại;

  – Bộ phận quản trị hệ thống (kênh và mạng) phân phối;

  – Bộ phận quản trị truyền thông, xúc tiến thương mại, đầu tư; bộ phận quan hệ công chúng, bộ phận quản trị thương hiệu

  – Bộ phận quản trị bán hàng (bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu) và dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng, quản trị quan hệ khách hàng,

  – Bộ phận nghiên cứu marketing (thị trường, khách hàng)

  – Các bộ phận chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu giảng dạy về quản trị kinh doanh và marketing, và marketing thương mại ở các trường đại học và các viện nghiên cứu;

  – Bộ phận quản trị logistics đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp, bộ phận quản trị chuỗi;

  – Bộ phận quản trị chất lượng

  – Các công việc R&D khác.

  – Có khả năng tự nghiên cứu chuyển đổi nhanh để làm việc được ở các bộ phận thuộc chức năng, quá trình quản trị kinh doanh khác (quản trị nhân lực, quản trị tác nghiệp, quản trị tài chính kinh doanh, …) ở các doanh nghiệp.

  6.2. Các loại hình và tổ chức doanh nghiệp có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp:

  – Các loại hình doanh nghiệp kinh doanh thương mại về hàng hoá, dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ.

  – Các loại hình doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ.

  – Các bộ phận quản trị và hoạt động kinh doanh ở các loại hình doanh nghiệp thương mại, hoặc sản xuất – kinh doanh

  – Các bộ phận R&D marketing ở các tổ chức kinh tế, tổ chức phi lợi nhuận, các viện nghiên cứu, các trường trung học nghề, cao đẳng, đại học.

  – Các bộ phận có liên quan đến quản lý thị trường quản lý kinh doanh và quản lý thương mại ở các cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

  1. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
  Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng:

  – Sinh viên có khả năng tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành marketing, quản trị kinh doanh, kinh doanh thương mại…Và có điều kiện liên thông sang các ngành đào tạo khác thuộc khối ngành kinh tế, quản lý và kinh doanh;

  – Chuyển đổi và liên thông sang các ngành đào tạo đại học khác thuộc khối ngành kinh tế, quản lý và kinh doanh.

  – Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các tri thức và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp ứng với yêu cầu của vị trí và môi trường công tác cụ thể.

  1. Các chương trình, tài liệu, chuẩn đầu ra quốc tế đã tham khảo
  8.1. Các chương trình, tài liệu, chuẩn đầu ra trong nước

  – Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kinh tế- Quản lý – Kinh doanh trình độ đại học, cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  – Chương trình khung giáo dục đại học ngành Marketing trình độ đại học ban hành theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  – Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Marketing Thương mại của Trường Đại học Thương mại

  – Chương trình đào tạo chuyên ngành marketing của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  – Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo QĐ số 192.1/TM-ĐT ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại

  – Quy chế công tác sinh viên trong Trường Đại học Thương mại ban hành kèm theo QĐ số 1836/QĐ-TM-CTCT&SV ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại

  – Tuyên bố đầu ra các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại ban hành theo QĐ số 26/QĐ-TM-ĐT ngày 15 tháng 1 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại

  8.2. Các chương trình, tài liệu, chuẩn đầu ra nước ngoài

  – The University of New South Wales, Australian School of Business, Bachelor of Commerce in Marketing, 2010-

  – The University of Technology Sydney, Marketing Faculty, Bachelor of Business in Marketing , 2009…

  – Swinburne University, Bachelor in Marketing 2009

  – University of Louisiana, College of Business Administration, Marketing, 2009

  – Eastern Illinois University’s, Marketing Curriculum, 2009

  Chuẩn đầu ra đã được thông qua Hội đồng khoa ngày tháng năm 2014
  HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA
  Nguồn: tmu.edu.vn
   

Chia sẻ trang này

 • Diễn đàn doanh nghiệp
 • Vingroup
 • Hội sinh viên Việt Nam
 • Trường anh ngữ AmazingYOU
 • Khách hàng - Khách sạn Renaissance
 • Vinatea - Tổng công ty Chè Việt Nam