Chuẩn đầu ra chuyên ngành quản trị thương hiệu

Thảo luận trong 'Cổng thông tin TMU' bắt đầu bởi laiphucvcu, 7/8/17.

 1. laiphucvcu

  laiphucvcu Administrator Thành viên BQT

  1. Tên chuyên ngành:

  Tiếng Việt: Quản trị thương hiệu

  Tiếng Anh: Brand Management

  1. Trình độ đào tạo: Đại học chính quy
  2. Yêu cầu về kiến thức:
  Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị thương hiệu đạt chuẩn về kiến thức như sau:

  – Đạt chuẩn kến thức về giáo dục đại cương theo qui định của Bộ GD &ĐT, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội; có kiến thức về lý luận chính trị xã hội; kiến thức chuyên môn toàn diện của ngành và chuyên ngành đào tạo.

  – Có kiến thức bao quát về nền kinh tế, quản lý và kinh doanh bao gồm: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Marketing căn bản, Nguyên lý kế toán, Kinh tế lượng, Thương mại điện tử căn bản, Quản trị công nghệ, Tổng luận thương phẩm học…

  – Đảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về QTKD và Marketing bao gồm: Quản trị học, Quản trị chiến lược, Quản trị nhân lực căn bản, Quản trị tài chính, Quản trị chất lượng, Quản trị logistics kinh doanh, Quản trị chuỗi cung ứng, Luật kinh tế…

  – Nắm vững kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Quản trị thương hiệu bao gồm: Quản trị thương hiệu, Chiến lược thương hiệu, Định giá và chuyển nhượng thương hiệu, Quảng cáo và xúc tiến thương mại quốc tế, Truyền thông marketing…

  – Có kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác của trường và các trường thuộc khối ngành Kinh tế-Quản lý- Kinh doanh;

  1. Yêu cầu về kỹ năng
  Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn các kỹ năng cơ bản của ngành Marketing và kỹ năng chuyên sâu của chuyên ngành Quản trị thương hiệu như sau:

  4.1. Kỹ năng cứng

  – Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch R&D để giải quyết các vấn đề về quản trị thương hiệu.

  – Kỹ năng hoạch định và triển khai chiến lược, chính sách, kế hoạch về quản trị marketing và quản trị thương hiệu của doanh nghiệp

  – Kỹ năng xây dựng và triển khai các kế hoạch tác nghiệp cơ bản thuộc lĩnh vực thương hiệu của doanh nghiệp

  – Kỹ năng lập và triển khai các kế hoạch liên quan đến công tác quản trị nhân lực chuyên môn về marketing và thương hiệu của doanh nghiệp.

  – Kỹ năng quản trị sự thay đổi, quản trị rủi ro trong quản trị thương hiệu công ty và thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp.

  – Kỹ năng lập và thẩm định cặp sản phẩm/ thương hiệu gắn với các dự án kinh doanh của doanh nghiệp.

  – Có kỹ năng liên quan đến hoạch định và triển khai các hệ thống và tác nghiệp liên quan đến quản trị chất lượng, quản trị hoạt động logistics của doanh nghiệp.

  4.2. Kỹ năng mềm

  – Kỹ năng giao tiếp tốt;

  – Kỹ năng làm việc theo nhóm (Team Work);

  – Kỹ năng lập báo cáo, trình diễn và truyền thông marketing và truyền thông thương hiệu của doanh nghiệp;

  – Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương Bậc 3 theo Thông tư 01/2014/TT-BGD&ĐT quy định về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (quy đổi tương đương sang một số chứng chỉ ngoại ngữ khác theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  – Kỹ năng tin học: sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, có khả năng tiếp cận các phần mềm tin học quản trị phục vụ công tác chuyên môn.

  1. Yêu cầu về thái độ
  Sinh viên tốt nghiệp phải đạt chuẩn về thái độ, hành vi như sau:

  – Có ý thức công dân, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

  – Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức phấn đấu vươn lên trở thành nhà quản trị giỏi, hoàn thành tốt các trách nhiệm công dân;

  – Có trách nhiệm đối với công việc, đáp ứng các chuẩn mực đạo đức của nhà quản trị tại doanh nghiệp, có tác phong làm việc khoa học, thái độ làm việc đúng mực;

  – Có khả năng cập nhật, phát triển và vận dụng các kiến thức về marketing và quản trị thương hiệu hiện đại, sáng tạo, linh hoạt trong công việc;

  1. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
  6.1. Làm việc phù hợp và tốt tại các bộ phận sau của các doanh nghiệp, tổ chức:

  – Bộ phận quản trị marketing và thương hiệu

  – Bộ phận quản trị dự án về thương hiệu

  – Bộ phận quản trị hoạt động truyền thông và quảng cáo thương mại

  – Bộ phận quản lý khách hàng và phát triển thị trường.

  – Bộ phận quản trị chiến lược, chính sách và kế hoạch kinh doanh.

  – Có khả năng tự nghiên cứu chuyển đổi nhanh để làm việc được ở các bộ phận thuộc chức năng, quá trình quản trị kinh doanh khác (Logistics, quản trị chất lượng, quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu…) ở các doanh nghiệp.

  – Công tác giảng dạy tại các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; các cơ quan nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực thương hiệu.

  6.2. Các loại hình tổ chức và doanh nghiệp có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp:

  – Các loại hình doanh nghiệp thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ;

  – Các bộ phận quản trị và hoạt động thương mại ở các loại hình doanh nghiệp khác;

  – Các bộ phận R&D liên quan đến các vấn đề về marketing và thương hiệu ở các tổ chức kinh tế, tổ chức phi lợi nhuận, các viện nghiên cứu, các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học;

  – Các bộ phận có liên quan đến quản lý thị trường và thương mại ở các cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

  1. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
  Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng:

  – Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các tri thức và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp ứng với yêu cầu của vị trí công tác và quy hoạch phát triển nhân sự ở đơn vị công tác cụ thể.

  – Có khả năng chuyển đổi liên thông sang các ngành đào tạo khác ở bậc đại học, đặc biệt với khối ngành Kinh tế, Quản lý và Kinh doanh.

  – Có khả năng tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ) thuộc khối ngành Kinh tế, Quản lý và Kinh doanh.

  1. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế đã tham khảo
  8.1. Ngoài nước

  Qua nghiên cứu chúng tôi nhận thấy, chưa hình thành chuyên ngành đào tạo về Quản trị thương hiệu ở các trường đại học trong khối kinh tế tại các nước.

  8.2.Trong nước

  – Học viện Tài chính (2010):Chương trình đào tạo chuyên ngành Marketing

  – Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2012):Chương trình đào tạo chuyên ngành Marketing

  – Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2012):Chương trình đào tạo ngành Quảng cáo

  – Trường ĐH Tài chính- Marketing, Bộ Tài chính (2012): Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị thương hiệu – Ngành Marketing

  – Trường Đại học Thương mại ( 2009, 2011): Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị thương hiệu

  – Trường Đại học Thương mại ( 2009): Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Marketing thương mại

  – Trường Đại học Thương mại ( 2012):Chương trình đào tạo ngành Marketing, chuyên ngành Marketing thương mại

  – Trường Đại học kinh tế quốc dân: Bộ chuẩn đầu ra ngành đào tạo, ban hành kèm theo Quyết định số 266/QĐ-KTQD ngày 22/03/2010 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  – Trường Đại học Thương mại: Tuyên bố đầu ra các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, ban hành theo Quyết định số 26/QĐ-TM-ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại.

  8.2. Ngoài nước:
  - The University of New South Wales, Australian School of Business, Bachelor of Commerce in Marketing, 2010-
  - The University of Technology Sydney, Marketing Faculty, Bachelor of Business in Marketing , 2009...
  - Swinburne University, Bachelor in Marketing 2009 - University of Louisiana, College of Business Administration, Marketing, 2009
  - Eastern Illinois University’s, Marketing Curriculum, 2009 Qua nghiên cứu chúng tôi nhận thấy, chưa hình thành chuyên ngành đào tạo về Quản trị thương hiệu ở các trường đại học trong khối kinh tế tại các nước.
  Chuẩn đầu ra đã được thông qua Hội đồng khoa ngày tháng năm 2014
  HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA
  Nguồn: tmu.edu.vn
   

Chia sẻ trang này

 • Diễn đàn doanh nghiệp
 • Vingroup
 • Hội sinh viên Việt Nam
 • Trường anh ngữ AmazingYOU
 • Khách hàng - Khách sạn Renaissance
 • Vinatea - Tổng công ty Chè Việt Nam