Chuẩn đầu ra ngành Tài chính - Ngân hàng

Thảo luận trong 'Cổng thông tin TMU' bắt đầu bởi laiphucvcu, 7/8/17.

 1. laiphucvcu

  laiphucvcu Administrator Thành viên BQT

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

  --------------------------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  --------------------------


  CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI


  1, Tên chuyên ngành:

  Tiếng Việt: Tài chính - Ngân hàng Thương mại

  Tiếng Anh: Finance and Banking

  2, Trình độ đào tạo: Đại học

  3, Yêu cầu về kiến thức

  Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Thương mại đạt chuẩn kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nắm vững những nguyên lý quy luật tự nhiên, xã hội; có đủ kiến thức về lý luận chính trị, kinh tế xã hội, kiến thức của ngành và chuyên ngành đào tạo bao gồm:

  - Kiến thức chung, kiến thức cơ bản của nhóm ngành gồm các kiến thức về Kinh tế học, Nguyên lý thống kê, Kinh tế lượng, Quản trị học, Nguyên lý kế toán,…

  - Kiến thức cơ cở ngành gồm các kiến thức cơ bản về Tài chính - Tiền tệ, Tài chính công, Tài chính quốc tế, Thị trường chứng khoán, Hệ thống thông tin quản lý,...

  - Kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành tài chính - ngân hàng gồm các kiến thức về Quản trị tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị Ngân hàng thương mại, Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng, Kinh doanh chứng khoán, Thanh toán quốc tế và Tài trợ xuất nhập khẩu, Định giá tài sản, Kế toán Ngân hàng,...

  - Kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác của trường và các trường thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý gồm các kiến thức về Quản trị nhân lực, Quản trị chiến lược, Quản trị thương hiệu, Thương mại quốc tế, Marketing,…

  4, Yêu cầu về kỹ năng

  4.1, Kỹ năng cứng:

  - Hoạch định chính sách tài chính doanh nghiệp; Lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch tài chính doanh nghiệp, thực hiện các dự án R&D giải quyết các vấn đề tài chính và quản trị tài chính trong các doanh nghiệp.

  - Hoạch định chính sách huy động vốn, chính sách tín dụng, chính sách phát triển sản phẩm của các Ngân hàng thương mại; Triển khai các nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ kế toán và giao dịch ngân hàng, nghiệp vụ thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối,… của Ngân hàng thương mại và các Tổ chức tín dụng khác; Lập và triển khai các chương trình marketing dịch vụ ngân hàng và phát triển khách hàng của Ngân hàng thương mại.

  - Hoạch định chính sách tài chính của các Tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Triển khai các nghiệp vụ kinh doanh của các Tổ chức tài chính phi ngân hàng như: nghiệp vụ môi giới đầu tư chứng khoán, nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, nghiệp vụ đầu tư, nghiệp vụ bảo hiểm,...

  - Biết sử dụng các phương pháp và công cụ nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng.

  - Nắm vững và có khả năng chủ động cập nhật và vận dụng các quy định luật pháp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng để giải quyết công việc được giao đảm bảo đúng pháp luật.

  4.2, Kỹ năng mềm:

  - Có tư duy logic, sáng tạo; Biết xây dựng kế hoạch và sử dụng các nguồn lực để thực hiện kế hoạch; Biết lựa chọn những công việc cần ưu tiên; Có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm, khả năng hình thành, phát triển và lãnh đạo nhóm, khả năng thích ứng với những thay đổi của thực tế.

  - Biết sử dụng tổng hợp các kỹ năng trong giao tiếp bao gồm: sử dụng các công cụ trong giao tiếp (ngôn ngữ, cử chỉ); xác định vị trí trong tình huống giao tiếp; điều khiển quá trình giao tiếp (lắng nghe, kiểm soát cảm xúc, đàm phán, thảo luận, thuyết phục, xử lý linh hoạt các tình huống trong giao tiếp).

  - Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn, đạt trình độ tiếng Anh B1 Khung Châu Âu hoặc TOEIC 450 (hoặc tương đương) trở lên.

  - Có khả năng sử dụng thành thạo công cụ tin học như: các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint,…), các phần mềm xử lý dữ liệu (Eview, SPSS,…) và các phần mềm nghiệp vụ tài chính, ngân hàng.

  5, Yêu cầu về thái độ

  - Có đạo đức và lối sống lành mạnh, trên cơ sở nắm vững và chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và pháp luật về tài chính - ngân hàng nói riêng.

  - Dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thử thách, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao.

  - Có lòng yêu nghề, có yêu lao động; có các phẩm chất cá nhân như: tự tin, linh hoạt, nhiệt tình, say mê, sáng tạo, phản biện, tinh thần tự tôn, hiểu biết văn hóa, có ý thức vì cộng đồng và bảo vệ môi trường.

  - Hành vi đạo đức nghề nghiệp tốt, tác phong công nghiệp, cẩn thận; khiêm tốn, giản dị trong sinh hoạt; sống lạc quan, giàu hoài bão, trung thực, thẳng thắn, khách quan và cầu tiến.

  - Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của đơn vị nơi mình công tác.

  - Luôn có ý thức tự học, tự đào tạo, cập nhật kiến thức mới, ứng dụng sáng tạo những tiến bộ khoa học trong công việc được giao.

  6, Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

  6.1, Làm việc phù hợp và tốt tại các bộ phận sau của doanh nghiệp

  - Bộ phận quản lý tài chính của các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế.

  - Bộ phận tín dụng, thanh toán, marketing, kinh doanh ngoại hối và quan hệ khách hàng... trong các ngân hàng thương mại; công ty tài chính; công ty cho thuê tài chính; quỹ tín dụng.

  - Bộ phận môi giới, tư vấn, phân tích trong các công ty chứng khoán; công ty quản lý quỹ.

  - Bộ phận nghiên cứu về tài chính, ngân hàng và chứng khoán ở các Viện nghiên cứu; các cơ quan quản lý nhà nước.

  6.2, Các loại hình và tổ chức doanh nghiệp có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp

  - Các doanh nghiệp thuộc thuộc các ngành kinh tế

  - Các Ngân hàng thương mại, Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính, Quỹ tín dụng,…

  - Các Viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước.

  - Các trường đại học, học viện đào tạo về Tài chính - Ngân hàng.

  7, Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

  Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại của Trường Đại học Thương mại đủ trình độ và có khả năng học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan, đủ trình độ để học ở bậc đào tạo sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng; có thể học tiếp ở bậc đào tạo sau đại học đối với các chuyên ngành Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán kiểm toán,… tại các Trường đại học trong và ngoài nước.

  8, Các chương trình, tài liệu, chuẩn đầu ra đã tham khảo

  8.1, Chương trình đào tạo nước ngoài

  - Chương trình đào tạo của Trường CASS (UK)

  http://www.cass.city.ac.uk/courses/...g-and-international-finance#courses-details=1

  - Chương trình đào tạo của Trường BIRMINGHAM (UK)

  http://www.birmingham.ac.uk/undergr...ney-banking-finance-bsc.aspx#CourseDetailsTab

  - Chương trình đào tạo của Trường MONASH (Australia)

  http://www.monash.edu.au/pubs/handbooks/aos/banking-and-finance/index.html

  8.2, Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra trong nước

  - Chương trình đào tạo cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương

  - Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Ngân hàng, Học viện Tài chính

  - Chuẩn đầu ra cử nhân chất lượng cao ngành Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.


  Chuẩn đầu ra đã được thông qua Hội đồng khoa ngày tháng năm 2014


  HIỆU TRƯỞNG  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA TCNH

  Nguồn: tmu.edu.vn
   

Chia sẻ trang này

 • Diễn đàn doanh nghiệp
 • Vingroup
 • Hội sinh viên Việt Nam
 • Trường anh ngữ AmazingYOU
 • Khách hàng - Khách sạn Renaissance
 • Vinatea - Tổng công ty Chè Việt Nam