Tuyên bố chuẩn đầu ra ngành Luật kinh tế, chuyên ngành Luật kinh tế

Thảo luận trong 'Cổng thông tin TMU' bắt đầu bởi laiphucvcu, 7/8/17.

 1. laiphucvcu

  laiphucvcu Administrator Thành viên BQT

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

  CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT KINH TẾ
  CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ
  1. Tên chuyên ngành:

  Tên tiếng Việt: Luật kinh tế
  Tên tiếng Anh: Economic Law

  2. Trình độ đào tạo: Đại học

  3. Yêu cầu về kiến thức
  Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật kinh tế /chuyên ngành Luật kinh tế đạt chuẩn kiến thức sau:
  Đạt chuẩn về kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Luật kinh tế; nắm vững những nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội; có kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn ở trình độ đại học;
  Có kiến thức nền cơ bản về kinh tế, quản lý kinh tế và kinh doanh, bao gồm: Kiến thức về xã hội học, những nguyên lý căn bản về kinh tế học, kinh tế phát triển, kế toán, quản lý tài chính - tiền tệ và thương mại điện tử;
  Đảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về pháp luật kinh tế, bao gồm những kiến thức về lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, hiến pháp, luật dân sự, luật hành chính, công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế;
  Nắm vững những kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về pháp luật thuộc những lĩnh vực kinh tế và kinh doanh chủ yếu, như: Pháp luật thương mại, kinh doanh xuất nhập khẩu, pháp luật tài chính và ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, đầu tư, môi trường – đất đai, lao động và an sinh xã hội; pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, pháp luật hợp đồng kinh tế, sở hữu trí tuệ và tố tụng dân sự…
  Có kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác của Trường Đại học Thương mại và các trường thuộc khối ngành Luật và Kinh tế, Quản trị kinh doanh, bao gồm những kiến thức nền ngành luật, kinh tế, tài chính – ngân hàng và quản trị kinh doanh.

  4. Yêu cầu về kỹ năng
  Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn các kỹ năng chung căn bản của ngành Luật kinh tế và kỹ năng chuyên sâu của chuyên ngành Luật kinh tế. Cụ thể:
  4.1. Kỹ năng cứng
  - Kỹ năng phân tích, phát hiện và giải quyết, tư vấn những vấn đề pháp lý về kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
  - Kỹ năng hoạch định và đảm bảo nội dung pháp lý trong quản trị chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác;
  - Kỹ năng lập, kiểm soát thể thức, nội dung pháp lý và giao kết các hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác;
  - Kỹ năng tham gia hoạch định, triển khai thực thi, giám sát, đánh giá các qui định pháp luật kinh tế trong quản lý nhà nước các cấp về kinh tế;
  - Có khả năng nhận thức và vận dụng những nội dung cơ bản của pháp luật quốc tế và thông lệ tốt của nước ngoài vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn Việt Nam;
  - Có khả năng giải quyết khiếu nại, tham gia tranh tụng liên quan đến các vấn đề pháp lý về quản lý nhà nước về kinh tế các cấp và kinh doanh của doanh nghiệp.
  4.2. Kỹ năng mềm
  - Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định của Trường tại Quyết định số 979/QĐ-ĐHTM ngày 15/11/2016 (tương đương Bậc 3 theo Thông tư 01/2014/TT-BGD&ĐT quy định về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; hoặc quy đổi tương đương sang một số chứng chỉ ngoại ngữ khác theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
  - Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, đồng thời có thể sử dụng phần mềm chuyên dùng cho ngành /chuyên ngành đào tạo.
  - Kỹ năng giao tiếp và truyền thông các vấn đề pháp lý về kinh tế;
  - Kỹ năng diễn đạt các vấn đề pháp lý kinh tế và thương mại bằng văn bản và thuyết trình;
  - Kỹ năng làm việc nhóm trong nghiên cứu và xử lý các vấn đề pháp lý về kinh tế.
  5. Yêu cầu về thái độ
  Sinh viên sau khi tốt nghiệp phải đạt được các chuẩn về thái độ, hành vi sau:
  - Có phẩm chất đạo đức tốt, có hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Luôn đề cao ý thức nghề nghiệp;
  - Có ý thức quan tâm đến cộng đồng. Tích cực phát hiện và tham gia giải quyết những vấn đề pháp lý mà thực tiễn kinh doanh và quản lý kinh tế của doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế Việt Nam đang đặt ra;
  - Khả năng tự lập, chủ động trong học tập và nghiên cứu. Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc, có bản lĩnh và tinh thần học tập vươn lên khẳng định năng lực bản thân;
  - Tác phong làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy năng động, coi trọng hiệu quả công việc. Có năng lực làm việc trong môi trường cạnh tranh, hội nhập và phát triển.

  6. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp
  Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Luật kinh tế / chuyên ngành Luật kinh tế của Trường Đại học Thương mại có thể làm việc tại các bộ phận, cơ quan sau:
  6.1. Làm việc phù hợp và tốt tại các bộ phận sau:
  - Bộ phận quản trị và chuyên gia pháp luật trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, xã hội;
  - Bộ phận thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư hoặc người hành nghề luật sư trong các tổ chức dịch vụ pháp luật;
  - Công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan nhà nước về lập pháp, hành pháp và tư pháp từ trung ương đến địa phương;
  - Bộ phận nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật kinh tế, quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh.
  6.2. Các cơ quan và doanh nghiệp có khả năng và cơ hội việc làm phù hợp:
  - Các cơ quan Nhà nước về lập pháp, hành pháp và tư pháp từ trung ương đến địa phương với với vai trò: Cán bộ nghiên cứu, soạn thảo chính sách, dịch vụ công, tổ chức thực thi pháp luật về kinh tế và thương mại. Có thể được bổ nhiệm các chức danh tư pháp trong các cơ quan kiểm sát, tòa án, thi hành án;
  - Các tổ chức kinh tế với vai trò: Chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, bảo hộ trí tuệ cho doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài;
  - Các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng khối ngành luật kinh tế, quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh;
  - Tự thành lập hoặc tham gia các doanh nghiệp, tổ chức tư vấn và dịch vụ pháp lý về kinh tế và thương mại.

  7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
  Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng:
  - Tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ) trong nước và các cơ sở đào tạo nước ngoài;
  - Liên thông sang các ngành đào tạo khác ở trình độ đại học;
  - Đủ điều kiện để học tập, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, công chứng viên, thừa phát lại và các chức danh tư pháp nhà nước khác.

  8. Các chương trình, tài liệu chuẩn đầu ra đã tham khảo
  8.1. Các chương trình, tài liệu trong nước

  - Bộ Giáo dục & Đào tạo (2010), Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo, Hướng dẫn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/04/2010.
  - Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015), Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015).
  - Quốc hội nước Công hòa XHCN Việt Nam (2012), Luật Giáo dục đại học.
  - Trường Đại học Thươnng mại (2013), Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ- ĐHTM ngày 16/08/2013).
  - Trường Đại học Thương mại (2017), “Chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ ngành Luật kinh tế /chuyên ngành Luật kinh tế”, Hệ đào tạo Đại học chính qui (Ban hành kèm theo Quyết định số …../QĐ-ĐHTM ngày …/…./2017).
  - Trường Đại học Luật TP.HCM (2012), Chuẩn đầu ra của sinh viên đại học chính qui ngành Luật (Ban hành kèm theo Quyết định số 723 /QĐ-ĐHL ngày 11/05/2012).
  - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2014), Chuẩn đầu ra ngành Luật (Ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/01/2014).
  8.1. Các chương trình, tài liệu nước ngoài
  - E.F. Crawley, J. Malmqvist, S. Östund, D. Brodeur (2007), Rethinking Engineering Education: The CDIO Approach, Springer - Verlag, New York.
  - CDIO Introductory Workshop Handbook, 09/2009 (www.cdiofallmeeting2009.fi/materials).
  - Bộ Tiêu chuẩn AUN (ASEAN University Network); Chuẩn đầu ra, trường Đại học Kentucky - Hoa Kỳ; Chuẩn đầu ra, trường Đại học Sydney - Úc

  Nguồn: tmu.edu.vn
   
  Chỉnh sửa cuối: 7/8/17

Chia sẻ trang này

 • Diễn đàn doanh nghiệp
 • Vingroup
 • Hội sinh viên Việt Nam
 • Trường anh ngữ AmazingYOU
 • Khách hàng - Khách sạn Renaissance
 • Vinatea - Tổng công ty Chè Việt Nam